Habitatge a Can Joan d’Es Camp. Formentera

Habitatge a Can Joan d’Es Camp. Formentera

Localització: Es Pilar de la Mola. Formentera

Arquitectes: Laura García Fernández + Daniel Redolat Puget + Antonella La Sala

Arquitecte Tècnic: Agustí Yern Ribas

Empresa Constructora: Construccions Pep Sala S.L.

Fotografies: Ibiza Photo Agency – Germán Lama