Front Marítim de Roses

Front Marítim de Roses

Localització: Roses. Girona

Arquitectes: Laura García Fernández + Sergi París del Pino + Andrés Navarro Borque

Enginyer de Camins: Juan Antonio Ros Lasierra

Accèssit Concurs